Το Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας Μοναστήρια

Καλαμάς
Προσθήκη στις
Ιούλ 21, 2017
Προβολές
149
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε  χτίστηκε το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας.  Ο Αραβαντινός στο έργο του «Περιγραφή της Ηπείρου » (τ.Γ. σ. 149) αναφέρει «μοναστήριον αρχαίον κείμενον κατά την αριστεράν όχθην του ποταμού της Γλούστας παρά το χωρίον Λύκου» χωρίς να παραθέτει άλλες πληροφορίες.
Είναι βέβαιο ότι πρόκειται περί παλαιάς μονής. Το έτος 1827 είναι η χρονολογία που αναγράφεται στην είσοδο της εκκλησίας της μονής.  Στη  μοναδική εναπομείνασα παλαιά εικόνα στο τέμπλοαναγράφεται η χρονολογία 1829. Τότε  ανεγέρθηκε καινούργιος ναός.  Η υπάρχουσα λειψανοθήκη αναγράφει χρονολογία 1783 (THC AΓHAC ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΡΤΗΡΟ ΜΑΡΙΝΑ 1783).  Η χρονολογία αυτή προφανώς σχετίζεται με την κατασκευή της λειψανοθήκης.  Τα παλιά εκκλησιαστικά βιβλία δεν σώθηκαν διότι αντικατεστάθηκαν με καινούργια και κατεστράφηκαν.  Υπάρχουν παιδικές αναμνήσεις του γράφοντος σύμφωνα με τις οποίες  τα αντίστοιχα βιβλία της κεντρικής εκκλησίας, τα χρησιμοποιούσαν για προσάναμα.
Η παράδοση αναφέρει ότι το ναό του μοναστηριού, όπως και την κεντρική εκκλησία, τον έχτισε ένας συγχωριανός μας, γνωστός με το επώνυμο Πριμηκύρης.  Είχε δυο παιδιά και  πέθαναν και τα δυο από λοιμό που ενέσκηψε στην Ήπειρο τα έτη 1813-14.  Πούλησε τα γιδοπρόβατά του και έχτισε τους δύο, περικαλείς πράγματι ναούς.  Το όνομά του όμως δεν διασώθηκε, το δε «Πριμηκύρης» είναι εκκλησιαστικός τίτλος, ο οποίος του απονεμήθηκε  προφανώς έπειτα από αυτές τις δωρεές.
Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα τα κελιά του Μοναστηριού άρχισαν να καταρρέουν διότι, όπως είπαμε, ήταν κτίσματα προγενέστερα του ναού.  Στην εφημερίδα «Η φωνή της Ηπείρου» το έτος 1893, αναγράφονται  τα εξής: «Εις το χωρίον Λύκου των Φιλιατών υπήρχε αρχαία μονή επ? ονόματι της Αγίας Μαρίνης και ήτο κατ? έτος πανηγυρίζουσα, το  το κέντρον όλων των πλησιοχώρως, αύτη είναι ήδη ετοιμόρροπος και στερείται πόρων.

FEATURES

Αγ. Μαρίνα 440 17, Ελλάδα
Διεύθυνση:Βουτσαράς Ιωαννίνων Website: http://www.parakalamiesdiadromes.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Γράψτε το αποτέλεσμα της πράξης     4 + 5 =

Σχεδίαση και υλοποίηση Καθαρός Καλαμάς